Fil Directe núm. 71. Publicació electrònica de l’SPC. Març 2008