Fil Directe en línia núm. 72. Publicació electrònica de l’SPC. Maig 2008