Fil Directe núm. 69. Publicació electrònica de l’SPC. Gener de 2008