Fil Directe núm. 68. Publicació electrònica de l’SPC. Desembre de 2007