FIL DIRECTE 31. Publicació de l’SPC del 1r quatrimestre de 2003

Sumari:

 • No oblidem (P 1)
 • Sis entrevistes per la pau: “La informació ha estat distorsionada i incompleta” (P 1)
 • Una mirada als objectius locals de la guerra d’Iraq (P 3)
 • Companys i companyes d’El Mundo i Tele 5 (P 3)
 • EDITORIAL: Víctimes col·laterals de les armes de desinformació massiva (P 4)
 • Creix la presència de l’SPC als comitès (P 4)
 • El dret a la informació requereix la reforma democràtica dels MP (Mitjans Publics) (P 5)
 • Esquerdar el mur des de les dues bandes – Relacions d’amor i odi entre mitjans de comunicació i moviments socials alternatius (P 6)
 • Les veus de la cultura no obliden la guerra (P 7, 8 i 9)
 • Periodistes contra la guerra – Els mitjans catalans van secundar les protestes per la invasió d’Iraq (P 10 i 11)
 • L’SPC, contra la guerra i la manipulació informativa (P 11)
 • Encastats a la censura (P 11)
 • Informació digital a preu de saldo (P 12)
 • 7 de juny, dinar commemoratiu del X aniversari de l’SPC (P 12)
 • L’educació en comunicació (P 12)
 • La lenta marxa a Corts de l’Estatut del periodista (P 13)
  – Estatut professional, ara més que mai
 • El I Congrés mostra la consolidació de l’SPM (P 13)
 • Okupem les ones (P 14)
 • Una altra manera d’informar és possible als Estats Units (P 14)
 • Webs per passar l’estona (P 15)
 • Actualitzacions i nous serveis de l’SPC (P 15)