Espanya porta més d´un any de retard en l´adaptació de la directiva comunitària sobre terminis de pagament en les relacions mercantils. El periode d´aplicació de la normativa comunitària va acabar el 8 d´agost del 2002.

La llei que prepara amb extrem retard el Congrés dels Diputats sembla que no portarà la solució als problemes en el cobrament que pateixen les empreses petites i mitjanes ni tampoc els autònoms.

Encara que la directiva de la Unió Europea estableix un termini màxim de 30 dies a partir del qual s´han de practicar interessos de demora equivalents a un 10%, l´esborrany que hi ha al Congrés dóna prioritat als usos i costums mercatils del país. En aquest sentit, cal destacar que a Espanya, el termini de pagament mitjà entre empreses és de 70 dies, tot i que hi ha sectors en els que se superen els 220. La casuística és molt variada. En tot cas, la mitjana està molt per sobre dels 53 dies estimats per la Comissió Europea com a mitjana al vell continent.

El fet de que primin els usos i costums dóna molt poder als grans pagadors, a les grans empreses que, d´aquesta manera poden seguir imposant als seus petits proveidors de materials i de serveis els terminis que més els hi convenen, segons han denunciat patronals de petites i mitjanes empreses.

Brussel.les ha cridat fins i tot l´atenció del govern espanyol per la tardança en aplicar la normativa. Només Grècia i Luxemburg es troben en la mateixa situació. A més de ser dels països on els terminis de pagament entre empreses són més llargs, a Espanya, en el 65% dels casos el diferiment està imposat per l´empresa deutora, segons dades de la Comissió Europea. La mitjana a la UE és del 35%.

Les patronals de pimes destaquen que el fet de consagrar el poder de les grans companyies només perjudicarà a les petites i mitjanes, que seguiran sense cap mena de capacitat negociadora per establir uns periodes per als seus cobraments de deutes. I això encara s´agreuja més en el cas dels autònoms i professionals lligats amb empreses a través d´un vincle mercantil.

La Unió Europea calcula que la morositat i diferiment en els pagaments de les grans companyies provoca una de cada quatre fallides de pimes i uns 450.000 acomiadaments anuals a tota Europa.

Malgrat el termini de 30 dies establerts a la directiva comunitària, la llei que prepara el Congrés fixa aquest periode en 60 dies per als pagaments de les Administracions públiques.