El Sindicat de Periodistes de Catalunya /Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), manifesta el condol per la mort del company Xavier Vinader, afiliat al sindicat des dels seus inicis.

Vinader va destacar en l’exercici de la professió en temps molt difícils per a la llibertat informativa, especialment a la transició política espanyola, on l’ombra de l’extrema dreta hereva del franquisme més dur assetjava la tasca dels professionals.

Com altres periodistes de la seva generació, es va involucrar de ple en la defensa dels drets democràtics, socials i nacionals, i per això va patir exili en plena democràcia.

El millor homenatge que li podem retre és mantenir-nos fidels als principis ètics de la professió, al servei de la societat i contraposant-nos a les pressions de tota mena, econòmiques i polítiques, que els amenacen.

Barcelona, 9 d’abril de 2015