El jutjat social número 4 de Sevilla, declara nuls els acomiadaments dels treballadors Tania Losada, Rocío Feu i Francisco Moreno, i condemna la productora CBM, subcontractada per Antena 3 Televisión per fer el continguts informatius, a readmetre’ls i a pagar-los els seus salaris íntegres des que van ser acomiadats fins a la data de la sentència.

La productora CBM ha estat condemnada per un jutjat de Sevilla a readmetre els tres treballadors que va acomiadar de forma improcedent el passat 18 de febrer, 48 hores després de conèixer que la plantilla que treballa per als informatius d’Antena 3 a les delegacions d’Andalusia havia convocat eleccions sindicals per intentar que l’empresa complís el conveni del sector “davant els reiterats abusos i incompliments als quals la subcontracta d’Antena 3 estava sotmetent als treballadors”.

La sentència, emesa pel jutjat social número quatre de Sevilla, entén que l’acomiadament dels treballadors “mereix ser declarat nul ja que conculca els més elementals drets dels treballadors a reivindicar els seus drets laborals” i “vulnera l’article 28.1 de la Constitució Espanyola (…) que subratlla el dret a la llibertat sindical”.

En la mateixa línia, la sentència afirma que, a més, “s’ha d’indicar que la decisió de l’empresa d’acomiadar als actors no es va decidir amb setmanes d’antelació, com manté l’empresa CBM, atès que a la data de l’acomiadament existia una important demanda informativa, a conseqüència de la desafortunada desaparició de Marta del Castillo”.

Per aquest motiu, la jutge encarregada del cas afirma que l’acomiadament ha estat “una clara represàlia derivada de les reclamacions laborals” i declara l’acomiadament nul “condemnant a l’empresa CBM a la readmissió dels demandants amb l’abonament dels salaris que han deixat de percebre”.