Conclusions de la II Jornada de Periodistes de Mitjans per a Immigració

L’absència de periodistes d’origen estranger als mitjans de comunicació generalistes no pot seguir sent ignorada. Aquesta va ser una de les conclusions principals de la II Jornada de Periodistes de Mitjans per a la Immigració, organitzada per l’SPC a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona en la qual hi van participar més de 60 periodistes, entre ells ponents vinguts de Madrid i de Roma.

Pel que fa als debats, la directora de TV3, Mònica Terribas, va manifestar-se en contra de les quotes a l’hora d’incorporar periodistes i presentadors a Televisió de Catalunya, i va afegir que era més important formar els professionals de la plantilla en la diversitat. Altres intervencions van precisar que era possible incorporar informadors d’origen estranger, i que això ajudaria a visibilitzar la normalitat que es vol transmetre a la societat.

Per la seva banda, Dardo Gómez, Secretari General de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), va afirmar que les quotes podrien ser positives segons com s’apliquin. La discussió va sorgir a partir d’una realitat contrastada: només dos de cada deu comunicadors d’origen estranger que exerceixen la professió a Catalunya ha tingut accés als mitjans de comunicació generalistes. La gran majoria queden relegats a treballar en mitjans especialitzats per a immigrants.

Gustavo Franco, secretari de Mitjans per a la Immigració de l’SPC, va manifestar que dos anys i mig després de la firma del Pacte Nacional per a la Immigració, que la majoria de partits polítics van firmar el desembre de 2008, cap mitjà de comunicació s’hi ha adherit. Franco va recordar que el Pacte, que també ha estat suscrit per l’SPC, defensa que cal fomentar la presència dels nous catalans i catalanes als mitjans de comunicació.

Barcelona, 17 de juliol de 2010