Davant les eleccions europees del pròxim 26 de maig –coincidents a Catalunya amb els comicis municipals– La Federació Europea de Periodistes (FEP) ha difós el manifest Europa necessita el periodisme amb la finalitat de promoure «la llibertat de la premsa, el pluralisme en els mitjans de comunicació i un periodisme ‘de qualitat’ en tots els Estats membres de la UE, als països candidats i a la resta del món».

Aquest manifest se centra en vuit ítems que són: el pluralisme en els mitjans de comunicació, la viabilitat financera i futur del periodisme, el periodisme d’investigació, la negociació col·lectiva i empara social per a totes les persones treballadores, construir la confiança i la presa de responsabilitat a través d’un periodisme ètic, els drets d’autoria, contractes equitatius per a tota la professió; uns mitjans de comunicació públics forts i independents i seguretat a la feina: No a la impunitat. En cadascun d’aquests apartats analitza la situació actual a Europa i fa un seguit de recomanacions als futurs membres del Parlament Europeu per millorar el dret a la informació de la ciutadania.

La Federació Europea de Periodistes demana a les seves organitzacions membres –entre les quals hi ha l’SPC a través de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)– que traslladin aquestes peticions als i les candidates del seu país. La FeSP ho farà amb els i les caps de llista a Espanya i l’SPC ho enviarà als candidats i candidates catalans.

Entre les qüestions que es plantegen a les candidatures al Parlament Europeu, destaquen aquestes:
• Ha d’haver-hi unes lleis que minimitzin els monopolis i les posicions dominants al mercat per garantir la transparència de la propietat i de la gestió dels mitjans de comunicació.
• Sostenir les iniciatives que reforcen la igualtat de gènere i la diversitat de la informació, des de l’entrada en la professió i mentre aquesta s’exerceix, per conciliar vida professional i la privada, en la negociació salarial, en l’accés als càrrecs directius, per aconseguir una millor representació de les dones i com a font d’informació.
• Donar suport a les iniciatives que pretenen explorar nous mètodes de finançament del treball periodístic, incloent-hi models de finançament sense ànim de lucre, i desenvolupar nous models econòmics socialment estables que pretenen finançar i sostenir el periodisme professional, transfronterer, independent i d’investigació.
• Pressionar perquè es protegeixin les fonts periodístiques en tots els Estats membres de la UE.
• Garantir la igualtat de drets i de tractament per a totes les formes de treball, incloent-hi qui ho fa a la peça, treballen en mitjans digitals, etc., amb un model de contractes laborals equitatius i amb una protecció social suficient.
• Promoure òrgans de regulació com els codis deontològics i els consells de la informació per reforçar la qualitat del periodisme, incloent-hi els mitjans digitals i les xarxes socials.
• Assegurar el ple reconeixement dels i les periodistes com a autors/es i un repartiment just i proporcionat dels ingressos generats al món digital resultant d’aquest dret.
• Protegir els mitjans de comunicació públics de les ingerències polítiques en la seva gestió quotidiana i la seva línia editorial.
• Comprometre’s contra les amenaces i el creixent assetjament en línia a periodistes, especialment contra dones periodistes.