La sentència aclareix que les seccions sindicals poden impugnar un ERO

La Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia ha declarat nul l’acomiadament col•lectiu dels 15 treballadors afectats per l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) en el diari Granada Hoy que pertany al Grup Joly. La sentència declara el dret dels treballadors afectats a tornar als seus llocs de treball, amb abonament dels salaris que van deixar de percebre des de la data en què van ser acomiadats, el 30 de setembre de 2012.

La sala argumenta en el seu veredicte la manca de criteri per part de l’empresa a l’hora de seleccionar els treballadors que va incloure en l’ERO.

L’empresa va esgrimir que havia tingut en compte la prioritat de permanència dels representants sindicals, els treballadors amb reducció de jornada per guarda i custòdia legal de menors, així com la versatilitat, recursos disponibles i cost econòmic. Tot i això, la sentència afirma que no s’aporten més que generalitats sobre les raons que porten a l’empresa a prescindir “per exemple, dels dos auxiliars administratius de què disposa l’empresa, dos dels tres caps d’àrea, del gerent i no del director o de la meitat dels redactors”. La sala estima que s’han de “argumentar els efectes sobre els contractes de treball, que en definitiva són els que justifiquen l’extinció”.

L’empresa demandada, Granadina Publicacions, pot interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem però ha de readmetre als treballadors en els seus llocs de feina.

La denúncia la va interposar la secció sindical de l’SPA en el rotatiu tot i que la representació del comitè d’empresa pertany a altres sindicats. Precisament, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia aclareix que encara que no tinguin representació en el comitè, les seccions sindicals estan plenament legitimades per impugnar un ERO.

Durant la vista del judici, l’empresa va expressar els seus dubtes sobre la legitimitat de l’SPA per plantejar demanda en no disposar de delegats de personal. Però la sentència aclareix que qualsevol sindicat té legitimitat per litigar “només necessita una representació mínima”. En aquest sentit, el TSJ d’Andalusia va recordar una sentència de l’Audiència Nacional que ja el 1991 va establir que un sindicat amb un sol afiliat pot interposar conflicte col•lectiu.