L’empresa deu salaris i indemnització al personal acomiadat els mesos de juny i juliol

Aquesta setmana s’han celebrat al Centre de Mediació i Arbitratge de Catalunya (CMAC) els actes de conciliació per l’acomiadament de què van ser objecte diversos treballadors d’El Triangle en els mesos de juny i juliol, actes els quals no ha acudit cap representant de l’empresa, ni el seu editor i director, Jaume Reixach, ni la persona que s’ocupa de la gestió econòmica i empresarial, Àngels Gervilla. Aquest fet no ha sorprès perquè aquestes cites –dels dies 14 i 18 d’aquest mes d’octubre– han estat les darreres de les que hi ha hagut en setmanes precedents instades per extreballadors despatxats amb anterioritat i que igualment es van celebrar sense que l’empresa s’hi presentés.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació considera que és del tot inadmissible l’actuació de l’empresa i exigeix que afronti les seves obligacions i saldi el deute amb els seus extreballadors. La morositat del tàndem Reixach-Gervilla és més ofensiva encara quan els responsables d’El Triangle impulsen nous projectes periodístics que passen per la compra d’altres capçaleres o la creació de canals de televisió, com ells mateixos anuncien a través dels seus mitjans. Àngels Gervilla acaba de presentar una oferta per adquirir al jutjat el diari lleidatà La Mañana –que està en concurs de creditors–, A aquests treballadors el farà el mateix que ja ha fet als d’El Triangle: Quan Gervilla va arribar el mes de gener passat a El Triangle va fer les mateixes promeses: manteniment dels llocs de treball i pagament dels deutes salarials, incomplertes les dues com la realitat actual demostra.

La irresponsable gestió administrativa de Reixach i Gervilla a les empreses a través de les quals operen per gestionar El Triangle ha provocat nombrosos problemes a treballadors i extreballadors, molt lluny dels principis que es defensen des dels editorials de la publicació, tant en la seva edició en paper com en la digital. A la plantilla se li deuen els salaris de setembre a desembre del 2012 mentre que al 2013 només s’està pagant el 80% del salari en nòmina, rebaixa imposada sense cap tipus de negociació amb els treballadors. El deute amb els col•laboradors supera amb escreix aquest volum, especialment amb els més fidels i que més han confiat en la paraula de Jaume Reixach. Des de l’arribada de Gervilla han estat acomiadades 14 persones, tant de l’àrea de redacció com d’administració. Per tant l’SPC reitera la seva exigència que si hi ha mitjans per endegar nous projectes editorials, abans cal liquidar els deutes anteriors amb els treballadors

Barcelona, 18 d’octubre de 2013