El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) impulsarà al llarg d’aquest any 2006 un pla de formació per als treballadors de les empreses de comunicació catalanes, finançat a través del programa FORCEM, segons l’aprovació feta en les instàncies administratives corresponents. En aquests moments, encara no s’està en disposició d’aportar dades concretes sobre els continguts. Aquests es difondran als afiliats i als comitès d’empresa així que es concretin les accions per desenvolupar el pla. El Sindicat considera que les continues innovacions tecnològiques obliguen els professionals del sector a anar actualitzant contantment els seus coneixements i aptituds per poder millorar la seva situació en el mercat laboral.