Els dies 28 i 29 d’octubre passats va tenir lloc al centre cívic del Pati Llimona a Barcelona el seminari Dones i diversitat cultural als mitjans:una imatge estereotipada?, organitzat per la secretaria de la Dona de l’SPC i en el qual periodistes, expertes en comunicació intercultural, i dones de diversos orígens residents a Catalunya van tenir l’ocasió de reflexionar i discutir sobre la imatge que els mitjans reflecteixen de les dones de les diverses cultures del món. Totes les participants van coincidir en donar una resposta afirmativa a la qüestió plantejada al títol de les jornades, tot caracteritzant aquesta imatge com invisibilitzadora i victimitzadora de les dones d’altres cultures, sobre tot de les immigrades, que queden molt sovint relegades a un paper secundari d’acompanyant dels homes o, en una visió utilitària, reduïdes al seu paper reproductiu per augmentar la natalitat nacional. L’encontre va servir per iniciar els actes organitzats al voltant del V Congrés del Sindicat que se celebrarà els pròxims 12 i 13 de novembre.

Part de la responsabilitat en la reproducció d’aquestes imatges estereotipades és va atorgar a la manca de coneixement de la seva realitat per part dels periodistes, tot i que es va destacar el marc de precarietat en el qual treballen, així com també als interesos i a les rutines de les empreses periodístiques i a les dificultats d’aquests col·lectius de dones per fer-se sentir als mitjans. Per tal d’acabar amb aquestes imatges estereotipades es van formular diverses propostes, com ara la formació específica dels periodistes amb una visió de gènere, utilitzar altres fonts alternatives a l’hora de produir les informacions, fer una crida als mitjans sobre la seva responsabilitat sobre aquesta qüestió, formar les entitats de dones immigrades sobre com accedir als mitjans i promoure la creació de xarxes i fórums d’intercanvi entre periodistes i entitats de dones diverses com ara aquesta trobada. El seminari va ser clausurat per la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Marta Selva, que va donar el seu suport a totes aquestes conclusions.