El president de l’SPC, Ramon Espuny, compareixerà el pròxim 3 de juliol davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament on es tramita el projecte de llei de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional. Amb aquesta reforma, el Parlament pretén afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i fer-ho a través d’una llei.

La intervenció de Ramon Espuny respon a la possibilitat que tenen els grups parlamentaris de demanar la compareixença d’entitats o persones particulars davant la comissió perquè exposin la seva opinió o bé formulin propostes que podrien ser recollides o incorporades al text final de la llei.

El president de l’SPC intervindrà inicialment durant 10 minuts i després tindrà altres cinc minuts per respondre les preguntes dels representants dels grups parlamentaris.