El ple del Parlament de Catalunya va aprovar dijous 26 de juny el desenvolupament legislatiu de l’article 52 de l’Estatut, que estableix les obligacions dels poders públics per garantir el dret a la informació de la ciutadania. Això ho va fer en el decurs del debat d’una moció presentada per la CUP-AE per la democratització de l’espai comunicatiu català. Aquesta formació plantejava «la divisió de l’espai radioelèctric en terços; un terç per als mitjans públics, un terç per als mitjans privats i un terç per als mitjans comunitaris i que l’espai radioelèctric comunitari sigui controlat per un Consell de la Radiodifusió Lliure i Comunitària independent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya». La moció va ser rebutjada pels vots de CiU i PP però en canvi va reeixir una esmena d’ICV-EUiA en relació a l’article 52 de l’Estatut que diu que «s’aprova iniciar el diàleg amb representants de la societat civil i del sector periodístic i audiovisual per a redactar una Llei del dret a la Informació que desenvolupi l’article 52 de l’Estatut i que defineixi també els drets i deures dels professionals de la informació, com a garantia d’una informació veraç i de qualitat».

El president del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Ramon Espuny, ha lamentat que la moció de la CUP no prosperés «perquè recollia l’esperit del que el sindicat defensa». En la proposta d’aquesta formació es recordava que els mitjans comunitaris «són d’iniciativa social que persegueixen també una finalitat social; que no tenen afany de lucre; i que estan oberts a la participació més àmplia possible pel que fa a la propietat del mitjà, l’accés a l’emissió, així com també a les diverses decisions de programació, administració, operació, finançament i avaluació». Entre els seus objectius hi ha el de «satisfer les necessitats de comunicació i habilitar l’exercici del dret a la informació i a la llibertat d’expressió de persones integrades en comunitats determinades.»

Espuny ha mostrat també la seva satisfacció perquè el desenvolupament legislatiu de l’article 52 iniciï finalment el seu recorregut ja que aquesta és una qüestió que l’SPC ha reclamat a tots els grups parlamentaris des de que el nou Estatut va ser aprovat definitivament. Així, s’ha entrevistat en algunes ocasions amb diversos grups de la Cambra catalana per tal que promoguessin la creació d’una ponència parlamentària amb aquest objectiu. Cal recordar que l’article 52 va ser dels que el PP va incloure en el seu recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut però que finalment va quedar redactat en els seus termes inicials. Una de les qüestions del text de la CUP que el Parlament sí que va aprovar és el rebuig «a la possibilitat que s’elimini un múltiplex de TVC i reclama al Govern de l’Estat que s’estudiïn totes les solucions tècniques possibles per a garantir la convivència en l’espai radioelèctric entre els 3 múltiplex atribuïts actualment a Catalunya i els nous serveis 4G.»