El Ple del Congrés dels Diputats debatrà, el dia 9 de desembre, la proposició de llei que ha presentat Izquierda Unida (IU) sobre l’Estatut del Periodista Professional. El Govern va considerar fa uns dies que no creia convenient aquest debat, i així ho va comunicar a la Mesa del Congrés, però ha transcorregut el mes que té de termini per formalitzar el seu rebuig a aquest debat sense que ho fes. IU ha aprofitat que ha tornat a tenir de nou quota per poder presentar una proposició de llei (cap grup no pot plantejar totes les que vulgui, sinó que va en proporció al seu nombre de diputats) i ha presentat la seva proposta, que, finalment, serà discutida en plenari.

Encara que la proposició de llei serà probablement rebutjada, perquè el PP té majoria absoluta i s’hi oposa, el debat és important perquè ara és el Ple del Congrés dels Diputats qui tractarà aquest afer i tots els grups parlamentaris hauran de manifestar la seva opinió.

El públic i els periodistes que desitjin assistir a la sessió poden fer-ho de dues maneres. Una d’elles es dirigir-se al gabinet de premsa del Congrés dels Diputats (91-390-65-05 o la centraleta 91-390-60-00) i demanar una acreditació per al ple des de la tribuna destinada a la premsa. Una segona opció és dirigir-se a qualsevol grup parlamentari perquè el convidin a assistir al ple des de la tribuna destinada al públic. Els partits que han presentat iniciatives en aquest terreny són el PSOE i ICV.