El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha confirmat que vuit fotògrafs que han treballat durant molts anys per al diari El Mundo i altres societats d’aquest grup, com a col•laboradors, han de formar part de la plantilla.

Els magistrats han rebutjat, d’un en un, tots els arguments que va al•legar l’empresa i confirmen la sentència d’una jutge del social de Madrid que, el febrer de 2009, va resoldre que aquests fotògrafs tenien una “relació laboral” amb l’empresa i, per tant, han de pertànyer a la plantilla.

El comitè d’empresa va demanar llavors a l’empresa que no recorrís aquesta sentència condemnatòria perquè estava molt clar, sense necessitat de ser especialista en dret laboral, que perdria el recurs, amb la consegüent despesa de diners i de temps.

Però l’empresa va recórrer i, amb això, ha afegit un fracàs judicial més als ja acumulats en diverses demandes dels treballadors.

A partir de la sentència de fa un any, l’empresa va prendre represàlies contra ells, els va prohibir l’entrada a la seu, va deixar d’encarregar-los treballs i els ha substituït per fotògrafs col•laboradors nous.

La sentència del TSJM és contundent i es fonamenta en altres del Tribunal Suprem que no deixen lloc a cap dubte: en aquest cas, expliquen els magistrats, es compleixen tots els requisits necessaris per afirmar que aquests fotògrafs tenien una relació laboral amb l’empresa, d’on es dedueix que la seva situació era il•legal i han de ser personal de la plantilla.

El comitè d’El Mundo reclama als responsables de l’empresa, una vegada més, que no s’obstinin a defensar el que és jurídicament indefensable, i que no recorrin aquesta sentència sinó que l’acatin, assumeixin els seus errors i resolguin definitivament aquesta il•legalitat.

El comitè d’empresa lamenta que, en una època de crisi econòmica com l’actual, quan han estat acomiadades 164 persones del Grup Unitat Editorial –de les quals 25 eren d’El Mundo– per a estalviar costos, l’actitud entossudida de l’empresa en aquest assumpte costi una calerada per no haver complert la legalitat i haver-se obstinat a mantenir amb els fotògrafs una situació insòlita en la premsa espanyola: només quatre fotògrafs en la plantilla del diari i una vintena de col•laboradors.