El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual, associació impulsada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), ha editat un document de recomanacions adreçat als mitjans audiovisuals per evitar que es difonguin estereotips sobre les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals (LGBT). El document demana que aquestes persones tinguin, com a grup, la visibilitat que els correspon, així com un tractament adequat.

Els 1.000 exemplars editats es distribuiran entre els prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya i entre les diferents entitats que integren el Fòrum, 78 entitats, associacions i organitzacions vinculades al sector audiovisual entre les quals figura l’SPC.

El document consta de 44 recomanacions, estructurades en tres apartats. El primer apartat, Per una visibilització correcta, demana evitar determinades associacions, com ara presentar la condició de gai, transsexual, bisexual o lesbiana com si estigués connectada intrínsecament amb situacions promíscues o de malaltia. També es demana superar associacions incorrectes, com ara la dona transsexual amb la prostitució o la dona lesbiana amb l’esterilitat.

Igualment, es recomana superar estereotips arrelats en els mitjans, com que el gai és un home blanc, jove i atractiu, amb un poder adquisitiu elevat. I, pel que fa a les lesbianes, l’estereotip que es demana superar és un binomi segons el qual se suposa que una lesbiana o bé és poc atractiva i d’aspecte masculí, o bé és molt atractiva i agraciada.

El segon apartat, Per superar la invisibilització, insta a donar veu a les persones LGBT, en tant que protagonistes, perquè apareguin més sovint als mitjans de comunicació, i des d’un punt de vista normalitzat. És a dir, cal que aquestes persones, com a grup, no limitin la seva presència als mitjans en manifestacions commemoratives, sinó que també cal mostrar les persones i les famílies LGBT en qualsevol situació de la vida quotidiana, tant en els espais informatius com en la publicitat.

El tercer apartat, Llenguatge verbal i iconogràfic, aporta un seguit de recomanacions per evitar tractaments discriminatoris. Es demana, per exemple, evitar l’homofòbia del llenguatge televisiu i radiofònic, especialment en els programes d’entreteniment televisiu, així com evitar expressions homòfobes arrelades al llenguatge quotidià. Així mateix, es recomana parlar de “reassignació de sexe o de gènere” i no de “canvi de sexe”, ja que una persona transsexual considera que sempre ha estat un home o una dona.

Pots consultar el document Les formes de discriminació per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere en els mitjans de comunicació audiovisual. Recomanacions