El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha tornat a donar la raó al Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Informació (SPC) arran de la darrera queixa presentada contra Televisió de Catalunya en relació a la reiteració en la publicitat comercial per part d’una periodista del canal públic català, Helena Garcia Melero, al programa Divendres. L’SPC va denunciar el mes de maig passat al CIC el fet que aquesta presentadora participava en la campanya publicitària d’una companyia de vins. Anteriorment, el 2016, ja havia protestat per altres col·laboracions comercials de Garcia Melero. La resolució va ser adoptada en la reunió plenària de l’11 de desembre passat.

El sindicat afirmava en el seu escrit que aquesta conducta vulnera l’article 7 del Codi Deontològic, que estableix que «no es poden acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar o publicar informacions i opinions. La recepció d’obsequis promocionals o commemoratius no pot ultrapassar el criteri estricte de la cortesia, segons els barems establerts per les organitzacions periodístiques. Tampoc no és admissible simultaniejar l’exercici del periodisme amb altres activitats remunerades que posin en perill els principis de veracitat i independència. Cal rebutjar les fórmules de promoció o publicitat sota l’aparença deliberada d’informacions periodístiques. Com a norma general, els professionals de la informació han d’evitar qualsevol situació de conflicte d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial, econòmic, financer o familiar, que posi en qüestió la credibilitat i imparcialitat de la seva funció.»

Televisió de Catalunya va al·legar que la citada periodista no treballava en espais d’actualitat, sinó d’entreteniment i assegura que el canal públic «compleix escrupulosament el llibre d’estil». Contràriament, el CIC considera que Divendres és un espai que combina informació i entreteniment –seguint la definició anglesa d’infotainment– i que d’acord amb l’esperit de la norma, la periodista i la televisió pública catalana incorrien en una actuació incorrecta. El Consell de la Informació també demana a TV3 que revisi el seu llibre d’estil per incorporar-hi aquest criteri. En la seva resolució, el CIC dictamina que «TV3 vulnera el punt 7 del Codi Deontològic en permetre que la senyora Helena Garcia Melero faci publicitat dels Vins Raimat».

‘El Periódico de Catalunya’
En la mateixa sessió de l’11 de desembre el CIC també va adoptar decisions que afecten altres mitjans. Una d’elles fa referència a les 42 queixes rebudes de persones diferents contra El Periódico de Catalunya pel tractament informatiu dels dies 31 d’agost i 1 de setembre en relació a un avís de la CIA als Mossos d’Esquadra en relació als atemptats registrats a Barcelona i Cambrils els dies 17 i 18 d’agost. El CIC diu en la seva resolució que aquest diari «va vulnerar els criteris 1 –per falta de precisió en la informació–, 5 –per manipulació d’una font però no per haver utilitzat aquesta manipulació per atacar persones o institucions– i 12 –a partir de l’informe elaborat per MediaAces a petició de la Fundació del CIC– i l’Annex A –per presentar la recreació d’un document com si fos la recreació de l’original– del Codi Dentològic».