El Congrés debatrà una iniciativa legislativa popular per assegurar que les emissions autonòmiques de ràdio i televisió digital terrestre en llengua pròpia siguin es rebin directament en altres comunitats amb les quals es comparteixi aquest idioma de forma “idèntica o semblant” amb l’objectiu d’”afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació d’aquestes llengües”.

El Ple de la cambra baixa debatrà la presa en consideració d’aquesta proposició de llei de Televisió sense Fronteres”, que ha superat el mínim de 500.000 signatures que exigeix la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.

L’article 4.1 de la proposició destaca que “el Govern ha d’assegurar (…) que els canals digitals de la ràdio i la televisió de titularitat d’una comunitat autònoma que emetin totalment o majoritàriament en les llengües protegides per la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries siguin rebuts en la totalitat de l’àmbit geogràfic de les altres CCAA amb les quals comparteixen llengua d’una manera idèntica o semblant”.

La proposició posa la condició que aquesta llengua ha de tenir reconeguda en la comunitat receptora un estatut d’oficialitat en tot o part del seu territori o, almenys, on tradicionalment es parla.

La llei inclou, segons la proposició, la llengua catalana a Catalunya, Balears i País Valencià, “on rep el nom de valencià”, la euskera al País Basc i Navarra, “on rep el nom de basc”, i la gallega a Galícia.

A més, es pot aplicar a la llengua catalana a Aragó i “territoris” de Múrcia on és “tradicional”, la gallega a Castella i Lleó i Astúries, on rep el nom de “gallec / asturià”, i l’aranès a Catalunya.

A més, l’Executiu “promourà” en les instàncies internacionals de telecomunicacions, segons es demana, les mesures necessàries per a la radiodifusió dels canals de titularitat de les CCAA en els territoris estrangers amb què es comparteixi llengua de manera “idèntica o semblant”, i a l’inrevés.

L’SPC va ser un dels signants la Iniciativa Legislativa Popular Televisió sense Fronteres