El CIC dóna la raó a la queixa de l’SPC i acorda que TV3 ha vulnerat l’article 7 del Codi Deontològic de la professió periodística de Catalunya, relatiu a la incompatibilitat entre fer informació i fer publicitat per part dels professionals.

“El Consell de la Informació vol recordar aquí que els periodistes no només han de sotmetre la seva activitat al marc legal sinó també a la deontologia, l’ètica que impulsa i ordena el conjunt de la seva tasca. Cenyir-se al marc jurídic seria empobrir i fins i tot reduir el repte que implica la decisió de cada periodista en el desenvolupament continu de la seva activitat, plena d’opcions que no sempre estaran regulades per llei i que en canvi sí que afecten a la veracitat”.

“El Consell de la Informació vol recordar que la tasca del periodista és de “gatekeeper”, de guardabarrera que selecciona la informació, dóna pas a uns continguts i en frena l’aparició d’altres. La seva existència mateixa fa que les fonts d’informació es posicionin d’una manera o una altra respecte el mitjà. Això fa que no es pugui pensar en només jutjar la tasca d’un periodista per si ha comès una vulneració amb fets concrets. S’ha d’entendre que la sola presència d’un periodista d’informació en el format publicitari ja qüestiona la independència informativa del mitjà i el situa (a ell i al propi periodista) en el terreny del dubte”.

“Cada mitjà ha d’actuar amb prudència per no permetre que mai la tasca d’un periodista en relació a la publicitat pugui sembrar el dubte sobre la independència de criteri en la selecció de notícies i el tractament informatiu que se’ls dóna. Seria ingenu esperar que es presentin “fets concrets” per tal de parlar de vulneració, perquè en l’activitat periodística la selecció de notícies permet omissions, interpretacions o manipulacions no sempre fàcils de detectar. Per tant, s’ha d’actuar abans que puguin succeir. En aquest sentit, es demana que no hi hagi periodistes que facin publicitat i que participin al mateix temps en la tasca informativa, en qualsevol nivell dels equips que la fan possible”.

“El Consell de la Informació va fer públic el 2016 el document “Periodistes que fan publicitat: un conflicte d’interessos”, que vol ser una posada al dia del punt 7 del Codi Deontològic pel que fa a la relació entre publicitat i informació. El CIC considera que és d’aplicació en aquest cas la norma 2, que diu: “Els professionals de la comunicació que treballin en programes, diaris o formats informatius en qualsevol suport no han de fer publicitat comercial d’empreses o productes. Tampoc no han de fer publicitat de productes de la seva pròpia empresa.”