El jutge Santiago Pedraz afirma que “la jurisdicció espanyola si és competent” en el cas i que “no procedeix l’arxiu de la causa” perquè seria incompatible amb la IV Convenció de Ginebra

Contradient el que disposa la nova reforma de la jurisdicció universal, que va entrar en vigor dissabte passat, el jutge Santiago Pedraz estableix que “la jurisdicció espanyola sí que és competent per conèixer els fets a què es refereix aquesta causa”; referint-se a l’assassinat del periodista José Couso per membres de l’exèrcit nord-americà.

Pedraz entén que “no procedeix l’arxiu de la causa” perquè això contradiu allò que diu la IV Convenció de Ginebra -relativa a la protecció de civils en guerra- i sosté que “d’una altra manera estaríem admetent la possibilitat que una norma interna modifiqui o derogui una disposició d’un tractat o conveni internacional vigent a Espanya”.

La Constitució espanyola dicta que les disposicions dels tractats internacionals només poden ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d’acord amb les normes generals del dret internacional, i així ho posa de relleu el jutge Pedraz en aquest acte.

El jutge Pedraz indica que és impossible aplicar la disposició de la nova norma que assenyala que “les causes que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin en tramitació pels delictes a què es fa referència en la mateixa quedaran sobresegudes fins que no s’acrediti el compliment dels requisits establerts en ella”.

“Com és possible perseguir un delicte si la causa està sobreseguda?”, es pregunta el magistrat en la interlocutòria, “Òbviament no és possible. L’obligació és clara i sense limitacions, cercar les persones acusades d’haver comès o ordenat cometre qualsevol de les infraccions greus i fer-les comparèixer davant els tribunals”.

En l’acte Pedraz recorda que el Poder Judicial, segons la Constitució, exerceix un control dels poders executiu i legislatiu a través dels tribunals ordinaris. I afegeix: “I , així, mitjançant la inaplicació d’una norma interna contrària a una disposició d’un tractat el jutge està exercint aquest control . No és altra cosa sinó l’aplicació plena del principi de legalitat”.

La família de José Couso ha valorat molt positivament aquest acte, especialment “veient com l’executiu ha actuat donant carpetada davant pressions de tercers països”.