Els professionals de la informació, periodistes i reporters gràfics bàsicament, són el tercer col·lectiu més nombrós entre els falsos autònoms, segons ha afirmat el Coordinador General de la Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor. Segons les dades d’aquesta entitat, el nombre de “falsos emprenedors que cotitzen en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és de 137.744, el 5,01% del total d’afiliats.

Segons Amor, un fals autònom és la persona que cotitza en el RETA sense tenir capacitat per organitzar la seva feina, ja que és l’empresa per a la qual treballa la que se’l marca. El col·lectiu més nombrós de falsos autònoms és el dels repartidors de mecaderies i missatgeries (24.656 persones, 17,9% del total), seguit dels agents comercials, immobiliaris i d’assegurances (13.499, el 9,8%). El sector de la comunicació ocupa el tercer lloc amb 8.953 persones (6,5%) que es poden considerar fals autònom. Amor ha convidat la Inspecció de Treball a acabar amb la pràctica d’algunes empreses d’encubrir les relacions laborals assalariades com purament mercantils. L’SPC es suma a aquesta petició.