La Federació Europea de Periodistes (FEP) –a la qual pertany la FeSP– és una de les organitzacions que impulsa la campanya Els denunciants han de ser protegits en la Unió Europea perquè sovint salven vides, el medi ambient o recursos financers.

Els denunciants corren sovint el risc d’acabar pagant un alt preu per la divulgació d’informació. No obstant això, destapar irregularitats pot ser essencial per treure a la llum tot tipus d’activitats il·legals o contràries a l’interès públic, com la corrupció, així com les amenaces per a la salut i la seguretat públiques.

Els promotors de la campanya entenen que «és hora que es legisli sobre la protecció dels denunciants en tota la UE. En molts casos, en el fons, es tracta d’emparar els seus drets com a treballadors. Però no tots els informants són emprats. Per tant, ha de garantir-se per llei que es cobreixen tots els supòsits».

Aquestes organitzacions criden a la Comissió Europea perquè prengui urgentment mesurades sobre la presentació de propostes sobre la legislació a escala comunitària per a la protecció dels denunciants, amb un ampli ventall de grups i àrees d’activitats protegides. Reclamen també al Consell Europeu que recolzin aquestes iniciatives que garanteixin la protecció de denunciants en tota la UE. Finalment demanen al Parlament Europeu que impulsin la protecció dels denunciants en tota la UE i que recolzin les iniciatives que s’adoptin en aquest sentit.

Per recolzar aquesta petició, es pot signar en aquest enllaç