A Almeria, davant el monument a la Llibertat d’expressió, a la plaça de los Periodistas, el 16 d’abril de 2005, a dos mesos dels XV Jocs Mediterranis, es llegeix el present document en àrab, espanyol, francès i anglès.

En la I Trobada de Periodistes del Mediterrani ALMERÍA 2005, organitzada per l’Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería en col·laboració amb la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE), la Federació Internacional de Periodistes (FIP), amb auspici de la conselleria de la Presidència de la Junta d’Andalusia, trenta organitzacions que representen 65.000 periodistes de 24 països mediterranis aproven el manifest següent:

Declaració d’Almeria dels periodistes del Mediterrani

La comunicació i la cooperació mediterrànies han convocat per al diàleg i el debat la VI Conferència de Periodistes de la Regió Mediterrània de la FIP i el Fòrum de Periodistes del Mediterrani per acordar les conclusions següents que traslladem als poders públics i a la societat dels països mediterranis:

1.- Reafirmem que la solidaritat entre periodistes del Mediterrani permet lluitar contra qualsevol forma de pressió i censura destinada a silenciar el dret a la informació. Aquest dret, i un periodisme lliure i independent, són requisits necessaris per al desenvolupament de la democràcia.

2.- Denunciem que en alguns països del Mediterrani augmenten els atacs, les censures, les tortures, els empresonaments i altres formes d’intimidació contra els periodistes i els mitjans de comunicació independents. Condemnem que els periodistes siguin punt de mira, fins i tot presos com a ostatges, com és el cas avui a l’Iraq i a altres zones.

3.-– Instem la professió periodística i les empreses de mitjans a assumir un compromís per la pau, la democràcia i els drets humans, i contra tot tipus de violència. Un compromís que es manifesta en la cura i el respecte a les víctimes de la violència i el contrast de la informació per evitar la manipulació de les parts en conflicte, així com evitar l’ús de llenguatge bèl·lic en la informació.

4.- Demanem que els periodistes en zones de conflicte disposin d’un Estatut per a corresponsal de guerra. Subratllem la responsabilitat de les empreses editores per formar els periodistes en missions perilloses, així com per proporcionar-los una cobertura adequada a ells i a les seves famílies, especialment en casos de segrest, desaparició o mort. Instem perquè l’Estatut del corresponsal en zones de conflicte, presentat en aquesta Trobada de Periodistes del Mediterrani, sigui assumit pels governs i serveixi de model en negociacions amb els editors.

5.- Proposem que el Comitè de Gènere de la FIP aprofundeixi en les seves tasques, especialment per a l’àrea del Mediterrani, i animem les organitzacions de periodistes perquè participin en aquest Comitè, així com que s’avanci en polítiques paritàries, que propiciïn la conciliació de la vida professional i la familiar.

6.- Recomanem la correcta utilització del llenguatge i la informació per propiciar una imatge digna de la immigració que eviti el racisme i la xenofòbia.

7.- Condemnem l’estratègia d’alguns propietaris de mitjans de comunicació que privilegien una informació comercial en detriment del periodisme de qualitat i independent, conforme als legítims desitjos del públic. Denunciem la concentració de la propietat dels mitjans, que limita la llibertat d’expressió per reduir-la, uniformar-la i fer-la menys plural. Advertim sobre el conflicte i la confusió d’interessos a les empreses editorials.

8.- Per conservar la seva autonomia professional, així com l’ètica que l’acompanya, els periodistes necessiten condicions econòmiques dignes i negociades amb els contractadors. Rebutgem la precarietat en l’ocupació i recomanem a les autoritats que acceptin o subscriguin els principis enunciats en el Codi Europeu de Deontologia del Periodisme. Instem les autoritats a legislar per reconèixer als creadors (periodistes) els drets sobre la seva obra, incloent-hi la digitalitzada.

9.- Convidem a la creació d’òrgans que vetllin pel compliment de l’ètica de la professió com consells audiovisuals, consells de la informació, comitès de redacció, etc. que propiciïn l’exercici dels drets professionals amb les especificacions pròpies de la professió que la diferencien de la resta d’empreses.

10.- Proposem a les organitzacions professionals que habilitin espais a Internet per a un intercanvi d’idees en l’àmbit mediterrani. Suggerim que l’espai www.periodistes2005.com sigui un fòrum de debat.

11.- Desitgem que s’impulsi el Procés de Barcelona perquè els països de la ribera sud puguin beneficiar-se d’una política de partenariat que no ha aconseguit tots els seus objectius durant els darrers anys.

12.- En l’Any Internacional de l’Esport i de l’Educació Física i dels XV Jocs Mediterranis «Almería 2005», animem els professionals de la informació i els mitjans a un compromís clar per transmetre a la societat els valors positius de l’esport com a vehicle d’integració, convivència, tolerància, diàleg i cooperació.

13.- Convidem els periodistes i els mitjans a divulgar l’esperit, el missatge i la filosofia dels Jocs i de la Carta de l’Esport Mediterrani, com a factors que incentiven la cooperació i l’enteniment de pobles i cultures. Demanem al Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM) que estableixi un fòrum de periodistes per debatre sobre el moviment olímpic i la seva incidència social.

14.- Proposem que el Fòrum de Periodistes del Mediterrani, que ja s’ha anat celebrant, es consolidi com una cita biennal, amb seu a Almeria, Granada i Màlaga, amb el suport de totes les organitzacions de periodistes, de la FAPE, la FIP i la Junta d’Andalusia.

15.- La propera edició de la conferència de periodistes del Mediterrani del grup de la FIP se celebrarà a Tunis, prèvia a la cimera mundial de la Societat de la Informació. Sis mesos més tard, se celebrarà una altra conferència a Croàcia.

La Trobada d’Almeria 2005, i les que la segueixin, s’inscriuran en el marc dels objectius de les declaracions de Milà (1993 i 1995), Zagreb (1997), Florència (1998), Rabat (1999), Atenes (2001) i Xipre (2002) i les activitats de la Federació Internacional de Periodistes (FIP).

*Aproven el present document representants d’organitzacions de periodistes d’Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Xipre, Croàcia, Egipte, Eslovènia, França, Grècia, Hongria, Israel, Itàlia, el Líban, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, Malta, el Marroc, Portugal, San Marino, Tunis, Turquia, la Unió Sèrbia i Montenegro i Espanya. Testimonien també la seva adhesió periodistes d’Andorra i de Síria.

Traducció: Traduït traduit.com