Els participants a la taula rodona analitzaran la situació laboral i el grau de compliment dels drets laborals per als periodistes que treballen en gabinets de comunicació i intentaran respondre a la pregunta De què serveixen tantes hores extra? Intervindran com a ponents Ángel Gonzalo, exmembre del comitè d’empresa d’Amnistia Internacional pel Sindicat de Periodistes de Madrid; Carme Freixa, experta en polítiques públiques d’usos socials del temps i presidenta de l’Associació de Dones Periodistes; Juana Maria Ibarra, professional autònoma i periodista de gabinets, Vicent Canet, secretari de Gabinets de l’SPC.

Els ponents abordaran les diferents problemàtiques laborals que es donen al sector. L’acció sindical i col•lectiva -més enllà del que la professionalitat mal entesa impulsa, l’individualisme i la competitivitat- és la que permet millorar els aspectes abans esmentats, però també altres com l’augment de salari, la reducció de la jornada, la participació en l’organització del treball o l’assoliment de beneficis col•lectius per als treballadors, o la conciliació de la vida personal i laboral.

En aquest sentit, es destaca que la conciliació de la vida laboral i personal així com les continues pressions i l’estrès són alguns dels aspectes a millorar en l’apartat de condicions de treball dels periodistes de gabinets. Una professionalitat mal entesa aboca a molts periodistes a treballar en jornades interminables per “demostrar” la seva implicació amb l’empresa. Les hores extra no remunerades o compensades amb temps lliure afecten al dret a la vida personal i, a més, repercuteixen en una menor productivitat i un menor rendiment, un dels problemes de l’economia espanyola. La conciliació de la vida personal i laboral és un dels assumptes clau per al sindicalisme professional que també reivindica espais per al desenvolupament personal.

Les pressions laborals o per assolir “resultats” en repercussió mediàtica, juntament amb el desconeixement que molts cops tenen els directius sobre el funcionament dels mitjans de comunicació, acaben provocant situacions d’estrès que ni beneficien el treballador ni els objectius de l’empresa. Les afectacions psicosocials i d’ambient laboral són els grans oblidats dels plans de prevenció de riscos laborals, però les que més afecten a treballs d’oficina, i aspectes que caldria desenvolupar en matèria de salut laboral. La precarització en el sector es fa evident amb la major presència de free lance o autònoms que treballen per compte aliè, en molts casos de forma fraudulenta.

La taula rodona se celebrarà de 19 a 21.30h al Centre Cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3) de Barcelona, el pròxim 13 de desembre.

Es poden fer prèviament les Inscripcions al correu electrònic: gabinetscomunicacio@gmail.com