El Govern de La Rioja ha organitzat una nova edició de La Rioja en Onda, però continua sense exigir el compliment en matèria de contractació a les empreses adjudicatàries de llicència el 1998. Després de deu anys d’explotació de les llicències, el nombre de periodistes contractats per atendre aquestes emissores dista molt del que figurava en els projectes amb els quals es van presentar a concurs. Així ho denuncia el Sindicat de Professionals de la Informació de La Rioja (SPIR) en un comunicat el qual denuncia que «el Govern autonòmic està incomplint la seva tasca d’inspeccionar i controlar les citades empreses». Malgrat les peticions reiterades d’aquest sindicat, aquestes empreses no han estat requerides perquè realitzin les contractacions a les quals en el seu moment es van comprometre. L’SPIR no insta a la revocació de cap llicència, ja que entén que com més ràdios emetin, més llocs de treball es podran crear per als professionals de la informació.

No obstant això, el sindicat exigeix a la Conselleria d’Administracions Públiques que compleixi amb la seva obligació de vetllar pel compliment de les condicions imposades per a les empreses adjudicatàries en els projectes presentats el 1998, condicions que les van fer mereixedores de l’adjudicació de la seva respectiva llicència d’explotació radiofònica. L’SPIR entén que els veritables perjudicats per aquesta situació són els professionals de la informació de la Rioja, col·lectiu al qual «se li nega una borsa d’ocupacions que suposadament les noves emissores radiofòniques anaven a crear». El Sindicat adverteix que si les empreses “no compleixen amb les seves obligacions de contractació de professionals de la informació, i en les condicions dignes que l’acompliment de la nostra professió requereix, l’SPIR exigirà tant a l’Administració regional com a les empreses adjudicatàries les possibles responsabilitats que es derivin del seu incompliment, en l’exercici de les accions legals que poguessin correspondre.»