Conveni col·laboració entre la Fundació Institut d’Educació Continua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’SPC en relació a diversos impartits per aquest centre