Un cop més la Junta Electoral Central, i un cop més també a instàncies d’un partit polític, ha desautoritzat i ha anul·lat els criteris de seguiment informatiu de la campanya electoral elaborats pels consells d’administració d’RTVE i de la CCRTV, que flexibilitzaven els aspectes més rígids i més surrealistes de la normativa que identifica respecte del pluralisme amb proporcionalitat de resultats electorals. Normativa que no té cap base legal i que prové només de la inèrcia dels temps de la transició i de la mandra dels partits per trobar una solució que “contrapesi” el sempre sospitat control progovernamental de la radiotelevisió pública.

Així, i mentre el Parlament és incapaç encara d’aprovar la necessària i urgent reforma de la llei de la CCRTV, hi ha partits que desautoritzen amb els seus recursos els acords dels seus correligionaris en els consells d’administració, i deixen en paper mullat tots els intents de considerar, ni que sigui un mínim, els criteris professionals dels informadors. I ho fan combregant amb la roda de molí segons la qual la Junta Electoral Central té competències en l’elaboració de la informació de la RTV pública, més enllà dels estrictes espais gratuïts de propaganda electoral. Aquesta veritable vulneració del dret a la informació i dels drets professionals haurà de ser qüestionada algún dia, per anar a l’arrel del mal i acabar d’un cop amb una pràctica que porta a l’esperpent de cada campanya.

Per part nostra ens comprometem a estudiar totes les mesures possibles per acabar amb aquest suposat imperatiu, suposadament legal, que pesa com una llosa sobre la informació veraç i rigorosa en tots els processos electorals.

Barcelona, 9 de juny de 2006