La delegada territorial de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) de Balears, Gina Garcías, ha remès avui una missiva al president del Parlament balear, Pere Rotger, en la qual l’acusa «d’ofendre» els treballadors de l’ens públic a l’enviar-los el passat 22 de març una carta per recordar-los l’article 100.3 del Reglament parlamentari, que establix que «ningú podrà realitzar registres gràfics o sonors de les sessions dels òrgans de la Càmera sense ser expressament autoritzat pel president d’aquesta institució».

En la carta enviada a Rotger, la delegada d’RTVE ha subratllat que aquest recordatori per part del president del Parlament li ha causat una «desagradable sorpresa», ja que, segons ha subratllat, durant els més de 27 anys de treball a l’arxipèlag, ni RNE ni TVE «han emprat mai ni micròfons ni càmeres ocultes en les institucions de Balears ni amb els representants democràtics dels ciutadans».

A més, ha afegit que l’ens públic «tampoc ha protagonitzat ni participat en cap polèmica sobre la utilització d’aquest sistema per obtenir informació», ja que, en la seva opinió, és «contrari als principis ètics bàsics que han de regir la nostra professió». Per aquest motiu, Garcías assevera que no té cap dubte que la carta enviada per Rotger «s’ha equivocat de destinatari», ja que, al seu judici, «evidentment, ha de ser dirigida a aquelles emissores que no respecten aquests principis ètics».

No obstant això, recalca que, a pesar que està convençuda que aquesta missiva ha estat «un error», comunica a Rotger que el seu escrit ha provocat un «gran malestar» en els professionals d’RTVE a Balears, degut al fet que creuen que «es pretén estendre al seu mitjà de comunicació la sospita sobre la conducta, sens dubte reprovable, que hagi pogut protagonitzar altra cadena».

«Aquesta generalització, a més d’errònia, és injusta i ofensiva», remarca la delegada territorial, al mateix temps que ha ressaltat que durant tot el temps que RNE i TVE ha treballat en les illes s’han esforçat a ser «un servei públic, que oferix la millor informació als ciutadans de Balears, ja que és neta, transparent, neutral i plural». En aquest sentit, Garcías ha manifestat que «així ho han percebut les desenes de milers de ciutadans que cada dia trien els nostres programes per a conèixer la seva realitat més pròximes i així ho ha reconegut el Parlament balear i altres institucions com els Consells Insulars i molts Ajuntaments de l’arxipèlag» que, segons ha recordat, «han fet declaracions institucionals de reconeixement i suport, que nosaltres hem agraït molt sincerament».

Finalment, la delegada territorial d’RTVE assegura en la seva missiva que l’objectiu de la ràdio i televisió públiques es manté «intacte», de manera que afirma que continuaran esforçant-se, «com ho han fet fins a ara, per a oferir la millor informació en la nostra llengua, i per a destacar i divulgar el protagonisme de les institucions democràtiques, especialment, la Càmera autonòmica, en la vida dels ciutadans de les illes».