Carta dirigida pels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio al president de la Generalitat, Artur Mas, per demanar-li que freni l’ERO que suposarà l’acomiadament de 312 persones.

“Els sotasignats, representants dels treballadors de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ens adrecem a la primera autoritat de Catalunya perquè intervingui en el conflicte obert a la CCMA arran de la ruptura unilateral de les negociacions del conveni a TV3 i a Catalunya Ràdio per part de la direcció de la Corporació, i de la seva decisió d’imposar una reducció de plantilla de 312 treballadors.

La mesura s’argumenta amb la falsedat que no havien progressat les negociacions sobre els aspectes salarials. Però això no és cert: només hi va haver, per part de la direcció de la CCMA, una primera proposta que pretenia una rebaixa salarial molt important, inspirada en el conveni de personal laboral de la Funció Pública, que comportava una retallada de sous més forta en les categories més baixes. Per això, i per la inadequació total d’un conveni de la Funció Pública a la realitat laboral i professional del sector audiovisual, els Comitès d’Empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio vam rebutjar la proposta. Una proposta que es va fer en primer lloc en seu parlamentària, per guanyar-se l’opinió pública i oposar-la a les reivindicacions dels treballadors, cosa que vam valorar com una provocació per incitar a una reacció contrària que justifiqués i legitimés la famosa “última opció”, l’ERO, que, com ens temíem, era la primera.

Després d’aquest rebuig, la direcció va proposar en la negociació aparcar aquest tema, en què estàvem allunyats, i passar a tractar-ne d’altres amb més possibilitats d’aproximació. I en això estàvem, treballant propostes d’estalvi alternatives a les proposades per la CCMA i que s’havien d’aplicar en primer lloc sobre les retribucions excloses de conveni i dels càrrecs directius, quan ens vam trobar amb una ruptura de negociacions i l’anunci d’un ERO i d’una nova rebaixa salarial del 7,5%, votada només per la meitat de membres del Consell de Govern, els de CiU.

Doncs bé, els representants dels treballadors de la CCMA, que defensem els seus interessos, però també el model d’èxit de TV3 i Catalunya Ràdio, reconegut per tothom, ens neguem a acceptar aquesta imposició, que, a més, és un acte de mala fe negociadora, i apel•lem a la primera autoritat de Catalunya perquè prengui les mesures necessàries per a:

-La retirada immediata de l’ERO per a la CCMA i de la proposta de nova reducció salarial del 7,5% del sou dels treballadors.

-La represa de les negociacions del conveni en curs per abordar propostes d’estalbi econòmic.

-La suspensió de la privatització del servei comercial de TV3 i la recerca de vies alternatives per incrementar ingressos per publicitat i per la venda de productes, així com l’impuls de la producció interna.

Creiem que, com van recomanar tots els grups parlamentaris en la Comissió de Control de la CCMA del 31 de maig, és més efectiva la via de la negociació amb els representants dels treballadors. La imposició de mesures no pactades pot dur a escenaris de conflictivitat que poden afectar la situació econòmica i l’audiència de manera més greu que en aquests moments.

Tot això en un context polític molt especial, en què els mitjans de comunicació de la Generalitat tenen un paper clau per garantir una informació lliure i contrastada que permeti a la ciutadania fer-se una opinió clara de la situació social i nacional, i, per això mateix, no es pot permetre que es debilitin, cosa que afebliria la seva oferta pública, de proximitat i de servei a la societat catalana”

Barcelona, 17 de juny de 2013