La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) saluda de grat la «carta de bones pràctiques» que els directors d’El Mundo, El País, ABC, La Razón, Público, La Vanguardia i El Periódico de Catalunya han signat amb motiu del Dia de la Llibertat d’Expressió, al costat de l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC). En aquest escrit mostren la seva justificada preocupació per les «creixents dificultats» que per a l’exercici del periodisme provoquen «personatges públics, de la política i d’altres àmbits que deterioren la qualitat de la democràcia i perjudiquen els ciutadans, que no reben una informació satisfactòria i suficient.»

La FeSP entén que aquesta preocupació de les empreses també ha de reflectir-se immediatament en garanties per a la independència i la llibertat professional dels periodistes dintre de les seves empreses. Perquè això sigui possible, cal suprimir de manera immediata les traves que posen per constituir consells de redacció i estatuts professionals, que són eines imprescindibles per a garantir aquesta «informació satisfactòria i suficient.» La FeSP també celebraria que els editors s’adherissin amb idèntic entusiasme a les «bones pràctiques contractuals» que les mateixes associacions professionals amb les quals ara han signat aquesta carta els van reclamar el desembre passat i que encara no han rebut cap mena de resposta de part dels editors. Des de la FeSP, que va donar suport a aquella iniciativa de l’APM i del CPC, els volem recordar ara les males pràctiques que haurien de suprimir de les seves empreses per fer creïble la seva manifestada preocupació per la salut de la informació.

En primer lloc hi hauria l’abús endèmic dels estudiants en pràctiques en llocs de treball estructurals. En segon lloc, la permanent utilització de molts periodistes com a plantilles encobertes, sense signar amb ells cap tipus de contracte. En tercer lloc, les pressions sobre els periodistes perquè la informació respongui als interessos del mitjà. En quart lloc, la vulneració dels drets dels treballadors mitjançant l’extorsió als periodistes a la peça, obligant-los a donar-se d’alta com a autònoms quan són treballadors per compte aliè. En cinquè lloc, l’exigència, mitjançant l’abús de poder, de la cessió dels drets d’autoria als redactors i als fotògrafs. Finalment el bloqueig de les negociacions del Conveni Col·lectiu de la Premsa Diària i que l’acceptin com a un conveni de mínims per a tots els treballadors de premsa.

El mateix dia que aquests directors de diaris reclamaven «bones pràctiques» als polítics, l’APM recordava, amb bon criteri, que la precarietat laboral i la inseguretat professional «van directament contra la professionalitat, la independència i la qualitat de la informació i l’opinió i condueixen al descrèdit dels mitjans davant dels ciutadans.» Per això , la FeSP demana «que tothom mantingui actituds responsables i conseqüents amb els documents que signa».