Els Sindicats de Periodistes de Catalunya (SPC), Madrid (SPM) i Andalusia (SPA) han decidit posar en marxa un procés de constitució d’una organització sindical d’àmbit estatal. Aquesta decisió es va adoptar el passat 15 d’abril en una trobada entre delegacions dels tres sindicats celebrada a Madrid. Actualment aquests tres sindicats són els únics que existeixen a l’Estat espanyol, tot i que en altres indrets hi ha iniciatives que podrien confluir en una iniciativa similar. L’encontre tenia com a tema central la discusió d’unes bases de constitució d’una confederació de sindicats de periodistes, un projecte per a la qual hi ha plena coincidència entre les tres organitzacions. Ja s’ha elaborat un model d’estatuts i una proposta de programa de la confederació, que els tres sindicats estem estudiant des de finals del mes de març i que van començar a ser debatuts en la citada reunió del dia 15 d’abril. A la trobada es van buscar fórmules per donar suport a les iniciatives que hi ha a d’altres punts de l’Estat espanyol. A Valladolid serà un bon lloc per seguir avançant en aquest terreny.