El comitè d’empresa d’Antena3 TV ha presentat davant el ministeri de Treball i Afers Socials un recurs contra la resolució de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) del 7 de novembre passat, en el qual el mateix ministeri aprovava l’acomiadament de 215 treballadors. Si la manera amb què els nous gestors d’Antena 3, el Grup Planeta, van realitzar els acomiadaments -molts dels afectats se’n van assabentar pels guàrdies de seguretat dels diferents centres de treball- ja era prou censurable, encara ho és més l’estratègia que ben a les clares tenien preparada i que queda palpablement demostrada amb els fets que van succeir a continuació.

Mentre es feia fora 215 treballadors de mala manera per la porta del darrere -el mateix capitost de Planeta, José Manuel Lara Bosch, així ho ha reconegut- la mateixa xifra entrava per la del davant, però amb una situació laboral molt més precària (contractes a través d’empreses de treball temporal , productores, empreses externes, autònoms…). Una aportació original dels nous directius: suprimir experiència i llocs de treball estables per mà d’obra barata a través de subcontractacions i externalització.
Una política d’aquest estil, que no s’entén de cap de les maneres, podria tenir sentit si els resultats d’Antena 3 fossin desastrosos. Però no ho són.

En el contrainforme que el comitè d’empresa va presentar deixava ben clar que l’empresa no tenia pèrdues, sinó tot el contrari, beneficis. I per mostra, un botó: A l’exercici de l’any passat, la cadena va obtenir 58 milions d’euros de beneficis, com els ha tingut sempre des de la seva creació. Les suposades pèrdues comptables tenen el seu origen en unes despeses extraordinàries netes realitzades per l’empresa i, per la seva mateixa naturalesa, esporàdiques i conjuncturals, i que estaven encaminades a realitzar provisions econòmiques a d’altres societats del grup, majoritàriament per l’empresa Publi3 S.A. després de la compra d’Onda Cero Radio.

Però quan es tracta d’abaratir costos per guanyar encara més, qualsevol política els sembla bona als empresaris, sense tenir en compte el nombre de persones afectades i el drama personal i econòmic al qual han condemnat 215 famílies. Una bona mostra que a Antena3 TV no sobrava ningú és el fet que durant els sis primers mesos de 2003, es va incrementar la plantilla en 100 persones, segons els seus propis comptes auditats a 30 de juny de 2003.

Igualment, en els mesos durant els quals s’ha tramitat l’ERO, ha continuat la contractació temporal de treballadors de manera que, dels 213 contractats temporalment de manera directa per Antena 3 TV i no a través de l’externalització o subcontractació, 50 ho han estat després de l’anunci de l’expedient, el mes de juny passat, segons dades facilitades per la mateixa empresa. També s’han fet noves contractacions a través de les ETT Calíder, Select i Tempotel.

Dictada la resolució administrativa i executats els 215 acomiadaments de treballadors fixos a partir del dia 8 de novembre, el comitè d’empresa té constància documental que, com a mínim, s’han realitzat 325 contractacions a través d’ETT, de les quals, 210 es corresponen amb les categories afectades per l’ERO.

Una prova més que demostra que els 215 treballadors acomiadats no sobraven sinó que l’única finalitat era suprimir llocs de treball fixos per temporals, més barats. Antena3 TV no s’ha quedat curta a l’hora de comprar cobertures de notícies que habitualment es duien a terme amb recursos propis i s’han contractat equips de càmeres autònoms i redactors per a la producció de reportatges.

De la mateixa manera, hem de destacar que es treblla amb empreses externes de construcció de decorats com Montenegro; de transport, com Alticar i d’altres, que aporten els seus professionals a la infraestructura d’Antena3 TV en substitució dels seus treballadors despatxats. Al dia d’avui, també es manté el nivell de contractació per diverses modalitats de caràcter temporal, dins del Règim General de l’ET, en més de 200 treballadors.