Els periodistes de la revista Canvi Setze denuncien un nou abús per part de la direcció que pretén retallar la plantilla a la meitat i mantenir intacte aquest mensual d’informació general. En els últims cinc anys, el personal ha passat de 7 a 2 persones, amb el conseqüent augment de la durada i la intensitat del treball. És per això que davant de la decisió d’acomiadar un dels dos treballadors –si no accepten la proposta de treballar dos pel preu d’un–, els dos professionals que confeccionen mensualment Canvi Setze –des dels continguts fins a la maquetació, fotografia, traducció, correcció, compra de material i distribució dels exemplars als col·laboradors– han decidit declarar-se en vaga fins que l’empresa assumeixi el periodista com a indefinit i amb les condicions laborals i salarials que preveu el conveni. Els afectats demanen la solidaritat de la professió amb una lluita que afecta un sector, el periodisme, que ha de garantir la llibertat d’informació de la ciutadania de qualsevol país democràtic.