Amb aquest lema i coincidint amb el seu XX aniversari, l’SPC ha iniciat una campanya d’afiliació que té l’objectiu que el conjunt dels treballadors del sector però especialment les noves fornades de redactors, fotògrafs i altres professionals de la comunicació sàpiguen sobre quins aspectes l’SPC està treballant. Ho està fent en un mercat laboral que pateix una precarització constant i progressiva de la professió i l’aprimament dels mitjans fins a extrems que acaben provocant la seva pròpia desaparició. També ho està fent per reivindicar el dret a la informació de la ciutadania la garantia del qual és la tasca principal dels periodistes, sigui quin sigui el suport en el que treballen. Un sindicat professional de la informació com és l’SPC ha de ser el referent organitzatiu dels treballadors del sector –com passa a gairebé la totalitat dels països– sigui quina sigui la manera com desenvolupen la seva tasca. Per això l’SPC es dirigeix a tothom que tingui l’elaboració d’informació com a dedicació prioritària.

En aquest vídeo expliquem els motius i els objectius que ens mouen per dignificar la professió i lluitar contra la precarietat