Resum del document fet públic el febrer de 2013 elaborat pel Grup d’Alt Nivell (HLG) sobre pluralisme i mitjans de comunicació de la Comissió Europea (CE) en el qual es detallen les conclusions i recomanacions que aquests experts plantegen per protegir el pluralisme en els països de la Unió Europea