Proposta de mitjans públics (Juny 2003)
PER UNA REFORMA DEMOCRÀTICA DELS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ
UN NOU MODEL PER AL SEGLE XXI : SERVEI PÚBLIC DEFINIT, FINANÇAMENT ESTABLE, INDEPENDÈNCIA DE LA GESTIÓ