La Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació ha preparat per a la seva presentació pública el pròxim 22 d’octubre, una proposta de decàleg i de manifest per tal que serveixin com a eina de treball i siguin debatuts i ratificats en la primera assemblea que l’entitat faci després d’aquest acte.

Al decàleg s’afirma que «la informació no és una mercaderia, és un dret ciutadà. La ciutadania té dret a rebre una informació suficient, imparcial, plural, veraç i contrastada.» També es reivindica que «Cal un organisme independent que vetlli pel dret a la informació i la comunicació. Catalunya s’ha de dotar d’una organisme independent dels interessos polítics i econòmics per regular, ordenar i, si s’escau, imposar sancions». Al manifest es diu que «la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació es constitueix com una plataforma d’entitats socials que promou la conscienciació, el debat i la mobilització social per demanar la regulació dels drets a la informació i a la comunicació, amb l’objectiu final de la millora de la qualitat democràtica». Es constata que «des dels moviments socials no s’ha prioritzat la defensa del dret a la informació com s’ha fet amb el del dret a la salut o a l’educació, ni s’ha elaborat una estratègia col·lectiva.» Al manifest es considera també que «el dret a la informació no depèn ni pot dependre exclusivament de l’ètica individual del periodista quan desenvolupa el seu treball. No es pot fer recaure en els actes individuals i concrets d’un professional la garantia d’aquest dret fonamental, i menys encara quan els periodistes estan sotmesos a pressions laborals i econòmiques. Tampoc ha funcionat la idea de l’autoregulació dels propis mitjans. Les empreses informatives, amb interessos polítics i econòmics, no poden ser jutges i part si el que es vol és aconseguir un sistema de comunicació democràtic».