La pàgina web del Sindicat de Periodistes de Catalunya ha experimentat en els darrers mesos un procés de renovació amb l’objectiu de millorar-ne les prestacions i l’organització de la documentació que hi consta. Tot i que el seu aspecte formal continua sent el mateix, hi ha hagut canvis importants que afecten l’apartat de documents, els enllaços amb altres webs, la informació dels serveis per a l’afiliació -qüestió que estarà definitivament operativa en els pròxims dies- i l’actualització general dels continguts. Una de les novetats és la possibilitat d’utilitzar l’RSS com a sistema per accedir a les informacions que s’incorporin a la pàgina web sense necessitat de connectar-s’hi prèviament. Finalment, s’ha fet un curs bàsic per a la millora del manteniment de la web des del mateix Sindicat. Aquesta renovació s’ha desenvolupat amb el suport de la Secretaria de Comunicació de la Generalitat.