El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) s’ha dirigit a les principals candidatures interpel·lant-les sobre els seus compromisos en relació a la comunicació i la informació amb vistes les eleccions del 21 de desembre. Dies enrere ja se’ls va fer arribar el pentadecàleg «15 accions per a un periodisme digne» elaborat i aprovat a l’Assemblea Oberta de Periodistes celebrada l’11 de novembre passat a la seu de la CONFAVC. Aquest acte va ser organitzat conjuntament amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Solidaritat i Comunicació (SiCom) i Som Atents, entitats que signaven la tramesa d’aquest document a aquestes candidatures i a les quals demanaven resposta sobre el que s’hi planteja.

Tot i que les candidatures han assumit en els seus programes electorals diverses qüestions en relació a la comunicació, com que en general –tret d’algunes excepcions– no hi ha massa concreció, l’SPC els ha enviat un qüestionari per definir millor els seus compromisos, que és el següent:

• Com creieu que cal desenvolupar l’article 52 de l’Estatut per tal que els poders públics assegurin el dret a la informació de la ciutadania, mitjançant una regulació d’aquest dret que fixi els drets i deures dels professionals?
• Creieu, com marca també l’article 52 de l’Estatut, que la informació als mitjans públics ha de ser políticament neutral?
• Defensareu al Parlament les propostes del dictamen aprovat per unanimitat a la darrera legislatura per la ponència conjunta sobre la reforma de les lleis audiovisuals, centrades en el canvi en la governança de la CCMA i el CAC?
• Com regulareu el funcionament de l’ACN perquè deixi de dependre del Govern i, en el seu cas, incorporar-la a la CCMA?
• Esteu d’acord a reservar un terç de l’espai radioelèctric a les emissores sense ànim de lucre o del Tercer Sector (ni públic ni privat)?
• Creieu necessari impulsar una legislació específica per als professionals “a tant la peça” (obligats a fer-se autònoms i falsos freelances) per garantir-los un mínim de drets laborals com succeeix a països veïns?
• Defensareu una regulació de les pràctiques dels estudiants de periodisme i de comunicació als mitjans de comunicació per evitar que facin la feina d’un treballador i/o que no se’ls tutoritzi adequadament?

Ara, el sindicat és a l’espera de la resposta de les candidatures. Quan les tinguem, ja les difondrem.