El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i la Guàrdia Urbana de Barcelona han establert un protocol d’actuació per evitar que es produeixin conflictes en el decurs de la cobertura informativa de l’actualitat ciutadana. Aquest acord és conseqüència de la queixa presentada per l’SPC davant l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, per la desmesurada actuació del grup antivalots de la policia municipal en ocasió del desallotjament d’un immoble al districte de Ciutat Vella, el passat 27 de febrer. Com a resultat d’aquest incident, un càmera de TVE va ser agredit per un agent i a un fotògraf d’El Mundo se li van causar danys al seu equip fotogràfic.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha habilitat l’agent i periodista Sergi Amposta com a interlocutor dels professionals de la informació, tant in situ com per a qualsevol problema que es pugui presentar. En cas de conflicte, els que desitgin que l’SPC intervingui hauran de posar-se en contacte amb la secretaria del Sindicat (93.412.77.63) o amb el responsable de la secretaria de Fotografia i Drets d’Autoria, Lluís Díez (606.42.54.00). El telèfon de contacte de Sergi Amposta és 93.291.50.56 i el del cap de guàrdia de la Sala del Cos de la Guàrdia Urbana, en cas d’absència del primer, és el 93.291.58.87. Aquest protocol ha estat pactat amb els responsables de la Guàrdia Urbana en les reunions posteriors als incidents esmentats.