En els gairebé dos anys transcorreguts des de l’1 de juliol de 2015, quan va entrar en vigor la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana -coneguda com a Llei Mordassa-, els Cossos i Forces de la Seguretat de l’Estat han imposat 285.919 multes, per un import total de més de 131 milions d’euros.

Segons l’informe Actuacions en matèria de protecció de la seguretat ciutadana 2016, que ha elaborat el Ministeri de l’Interior i ha publicat el diari Público, les sancions imposades per «faltes de respecte i consideració» a membres dels Cossos i Forces de la Seguretat de l’Estat i per «desobediència i/o resistència a l’autoritat» han augmentat considerablement el 2016 respecte a l’any anterior.

El 2016 els agents van imposar per aquest concepte 12.094 multes, la qual cosa suposa una mitjana de 33 sancions cada dia, enfront de les 4.311 multes que va haver-hi en els sis primers mesos de vigència de la llei el 2015, una mitjana de 24 diàries.

La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI), entre els fundadors de la qual està la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), ha indicat que el considerable augment d’aquest tipus de sancions es deu al fet que l’agent de policia actua com a jutge i part, i al fet que «les sancions contra la llibertat d’informació es tendeixen a camuflar sota infraccions genèriques com a «faltes de respecte i consideració» a membres de les Forces i Cossos de Seguretat o “resistència a l’autoritat”».

Per reunions o manifestacions sense autorització enfront del Congrés o el Senat, que també sanciona la citada llei, únicament hi ha hagut dues multes de 601 euros cadascuna. Segons la PDLI, això demostra que aquest article no era necessari i va ser inclòs en la norma per buscar «un efecte intimidador i dissuassiu contra l’exercici de drets bàsics».