TV3: Es fa vaga de firmes, d’ stand up’s i d’aparició del periodista en directes a tota la redacció, en totes les informacions. Els conductors llegeixen en un TN al dia la nota de protesta contra els blocs, explicant el motiu de la vaga de firmes. També es llegeix a Els Matins, i dos cops al dia al canal 3/24.

“En tots els espais informatius de TV3, la cobertura de la campanya electoral no respon a criteris estrictament periodístics, sinó a l’ordre d’aparició dels partits i la durada de les informacions que fixa el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i que s’emparen en la llei electoral espanyola. Els professionals no hi estem d’acord, perquè considerem que això condiciona el dret a la informació de la ciutadania i per aquesta raó durant la campanya no firmem cap informació.”

Com que el còmput de temps a cada partit, en funció de la seva representació parlamentària, es fa cada tres dies, es mostra en pantalla el temps total de cadascun i el que ja ha consumit, amb aquest text :

“Els criteris de cobertura que ens marca el Consell de Govern de la CCMA, que s’emparen en l’aplicació de la llei electoral espanyola, ens obliguen a complir els temps assignats a cada formació cada tres dies, i els n’informem, perquè considerem que condicionen els criteris periodístics contra la voluntat dels professionals que elaboren aquesta informació i alteren el dret de la informació de la ciutadania. Hem dedicat x minuts a CIU i x minuts a Ciutadans, els dos partits amb més i menys representació al Parlament, sense poder ponderar aquest criteri en funció de l’interès de les informacions.”

També es faran, com a les darreres campanyes electorals, dos vídeos explicatius del conflicte i de les posicions enfrontades.

Portal de noticies 324.cat: Es trasllada el mateix criteri als textos del portal, un cop al dia. I l’expressió dels còmputs de temps segons TV3.

Catalunya Ràdio: S’ha aconseguit incrementar la protesta contra els blocs electorals. La freqüència de la frase prèvia al bloc on s’expressa la disconformitat amb els criteris de cobertura imposats per Consell de Govern de la CCMA augmenta d’un cop a entre dos i tres cops per dia. Cada dia sonarà en un dels dos blocs del Mati de Catalunya Ràdio, de màxima audiència. També sonarà en dies alterns a l’Informatiu del Migdia o al Catalunya Vespre. A més , els dies que se senti el text de protesta al Migdia també es passarà al programa polític Polièdric de Catalunya Informació. Els caps de setmana sempre sonarà al Catalunya Matí. La nota de protesta diu:

“La cobertura de la campanya electoral no respon a criteris estrictament periodístics. L’ordre d’aparició de cada partit i la durada de la seva informació, els determina el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que s’empara en la llei electoral espanyola. Els professionals no hi estem d’acord perquè creiem que aquests criteris atempten contra el dret a la informació.”

Es fa vaga de signatures en la informació electoral, de manera unànime, i també apliquen la norma, apel•lant a la clàusula de consciència, tots els companys que ho volen.

BTV: Vaga de signatures i d’stand up’s en les peces electorals. Lectura de nota de protesta dels professionals: “Els professionals dels informatius de BTV rebutgem el sistema de distribució de la informació de la campanya electoral en blocs de temps assignats a cada partit. Un sistema que marca la junta electoral central d’acord amb criteris polítics i no periodístics que considerem vulneren el dret a una informació veraç.” També en forma de croll que passa per pantalla a l’inici i al final dels blocs.

Ràdio L’Hospitalet: Vaga de signatures a les informacions dels actes electorals, comunicat de protesta que es llegeix davant dels blocs electorals, el còmput de temps es farà al final de la campanya, i no s’imposa ordre preestablert. El comunicat diu:

“Els treballadors dels mitjans de comunicació municipals de L’Hospitalet estem en contra dels blocs electorals per no estar elaborats amb criteris professionals. Les informacions responen a criteris marcats per la Junta Electoral. Per aquest motiu, els redactors no signen les cròniques.”

TV de L’Hospitalet: Vaga de firmes dels periodistes en la informació electoral, vídeo informatiu que explica la negativa a firmar les cròniques, entradeta periòdica contra els còmputs de temps per partits, que són globals al final de campanya, abans dels blocs electorals. Com a la ràdio, la informació es fa en funció dels actes que els partits es facin a la ciutat.

COM Ràdio: s’emet un text abans de cada espai informatiu d’eleccions on es rebutja els blocs, qualsevol mena de rigidesa en l’elaboració de la informació electoral i es defensa la pluralitat dels mitjans públics. No hi ha un ordre establert, però s’ha de garantir la proporcionalitat al final de campanya. Els periodistes han decidit no fer vaga de signatures.

TVE: Es repeteix el sistema litgh de les anteriors eleccions. No es fa bloc formal, o sigui no hi ha careta, i així es pot ser més flexible en els temps i la col·locació de cada partit a l’escaleta. Hi ha d’haver comunicat de protesta una vegada al dia i rètol quan siguin imatges cedides pels partits. No hi ha vaga de signatures ni d’stand-up.

RNE: La proporcionalitat es comptarà al final de la campanya i l’ordre d’aparició serà amb el criteri informatiu, amb presència de forces polítiques sense representació parlamentària però amb expectatives.