Davant les consultes que estem rebent a l’SPC, hem fet un recull de les mesures que han aprovat fins ara el govern espanyol i el català amb relació als autònoms, perquè tothom sàpiga a què es pot acollir i la manera de com tramitar-ho. Aquestes ajudes estan pensades únicament per a aquelles persones que estan de manera regular donades d’alta al Règim d’Autònoms de la Seguretat Social. Deixa, per tant, fora els i les professionals a la peça més precaris, que tenen moltes dificultats per afrontar de manera regular aquestes quotes. Per ajudar aquest col·lectiu, malauradament prou nombrós, calen que les administracions implementin altres mecanismes.

També és cert que les mesures fins ara aprovades poden ajudar molta gent del sector. I perquè tothom les conegui i pugi saber a què atendre’s, la nostra assessoria laboral n’ha elaborat un resum que podeu consultar en aquest enllaç. En aquest document hi ha les que ha aprovat el Govern espanyol en diverses disposicions que s’hi reflecteixen i les que també ha implementat el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. A aquest resum caldrà anar afegint les que les administracions públiques vagin decidint en les pròximes setmanes, siguin moratòries en els pagaments o altres mecanismes de suport.