L’assemblea de treballadors de Barcelona TV ha aprovat sense cap vot en contra el pacte laboral que el comitè d’empresa ha negociat amb la direcció de l’emissora amb l’assessorament del Sindicat de Periodistes. L’acord -que va ser firmat el 18 de juny passat i és vàlid per als dos pròxims anys- suposa una millora substancial en la retribució de tots els col·lectius i un reconeixement efectiu de la càrrega de treball d’ENG i productores. El pacte, que preveu una racionalització dels grups salarials, afecta més de 100 treballadors. També s’han augmentat diferents conceptes retributius, com el plus de nocturnitat, el de cap de setmana, dietes, etc.