La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha renovat la junta executiva en el congrès extraordinari que va tenir lloc el 9 de maig a Santa Cruz de Tenerife. En aquesta trobada, hi van ser presents, a més dels afiliats d’aquesta illa, més de 40 afiliats de Fuerteventura i de Gran Canària. La nova junta executiva, escollida per unanimitat, està encapçalada per Irma Cervino, com a secretària general, i Leticia Martín, com a vicesecretària general. El Congrés va aprovar diverses mesures destinades a agilitar i optimitzar el funcionament de l’organització, en un moment en el qual la realitat de la professió exigeix cada vegada més un compromís sòlid dels professionals que la componen. Així, s’hi va aprovar l’execució d’un nou sistema de gestió professionalitzat, amb el qual es preveu garantir més operativitat i accessibilitat als afiliats de totes les illes. I s’hi van valorar, a més, les diverses actuacions sindicals en què s’ha involucrat la UPCC des de la seva creació, ara fa sis anys, i s’hi va posar en evidència la importància de reforçar més que mai la defensa dels interessos de la professió, raó fonamental de l’existència d’aquest sindicat a l’arxipèlag canari. El Congrès va destacar que “en els temps en què vivim, i davant l’incert futur professional en el qual es troben els treballadors de la comunicació, el paper de la UPCC és vital per a la supervivència de les diferents professions dels treballadors dels mitjans de comunicació”. Trobareu més informació a la pàgina web de la UPCC .