En les eleccions sindicals celebrades dijous 1 de desembre la candidatura del sindicat ha recuperat un quart representant, dins d’un comitè d’empresa de 23 membres. En una empresa amb 1875 treballadors, on són informadors uns 400, i en presència d’altres tres opcions sindicals, la representació de l’SPC difícilment pot ser mai la majoritària. Però des del 2002 és la que es forma de manera oberta amb companys i companyes, afiliats o no, de les redaccions d’Informatius, Esports i Programes, i dels diferents col·lectius professionals d’informadors i comunicadors.

Per això la Llista SPC, subtitulada de «periodistes i professionals de la comunicació», continua sent la més representativa dels col·lectius d’informadors i informadores, dels àmbits previsiblement més afectats per plans estratègics del nou Consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i aportarà les preocupacions d’aquests sectors al terreny comú, unitari i plural, que és el comitè d’empresa. Amb els canvis haguts en els resultats de les eleccions, els representants per l’SPC aposten per integrar les diferents sensibilitats sindicals a l’empresa, compartir responsabilitats amb elles i treballar de forma més unitària, pel bé dels treballadors i treballadores de TV3.

El programa amb el qual es va presentar la candidatura de l’SPC a les eleccions de TV3 és:

1.– Que es compleixi el conveni col·lectiu
2.– Recuperar el poder adquisitiu
3.– Reactivar la producció interna i mantenir la contractació
4.– Selecció, contractació i promoció laboral transparents. Paritat als tribunals dels concursos
5.– Actualització pactada de la descripció de la feina de les categories
6.– Bones condicions laborals per a una bona feina professional
7.– Formació acordada i al servei dels treballadors
8.– Igualtat real amb aplicació i desplegament del Pla d’igualtat
9.– Més Conciliació, Teletreball i Salut Laboral
10.– Democratització de les relacions professionals
11.– Mantenir el Departament 100×100 Esports
12.– Participació dels treballadors en la presa de decisions empresarials