La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) s’ha incorporat a la taula de diàleg per al futur de l’Agència EFE, amb els representants de les federacions respectives de CCOO i UGT. El Govern ha renunciat a la seva presència directa en aquesta taula que inclou a responsables de la SEPI i al president de l’agència, amb l’objectiu de promoure una proposta de marc financer suficient i estable per al desenvolupament d’aquest mitjà públic.

El compromís està recollit en els acords del passat 2 de juliol, que van permetre un acord sobre el conveni col•lectiu 2009-2011 de l’empresa, signats pels representants esmentats i pel comitè intercentres de l’Agència EFE.

En aquesta primera reunió a la qual ha assistit, la delegació de la FeSP ha assenyalat que les referències que guiaran les seves propostes són la consideració d’un Estatut per a l’agència, l’informe del Consell per a la reforma dels mitjans de comunicació de titularitat del Estat, l’actual model de la Corporació RTVE i un pla plurianual de finançament públic que permeti la viabilitat i estabilitat d’EFE.

La representació sindical està d’acord en que tant la SEPI com la direcció de l’agència han de presentar les previsions a mig termini i els plans estratègics últims que hagin elaborat per l’empresa.

El passat juliol es va signar un acord per al conveni col•lectiu que ha suposat un substancial sacrifici salarial per als treballadors de l’Agència EFE durant 2009-2011. A canvi, es va garantir l’estabilitat en l’ocupació durant aquest període i es van proposar matèries laborals i professionals (sistemes de classificació, ingrés i contractació, regulació de les funcions del becari i dels plusos i complements no quantificats en Conveni) per incorporar als pactes.